Κοινωνικό Έργο

Το εργαστήριο, πέραν του ερευνητικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού έργου του, προάγει την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στον ρόλο της μουσικής ως παράγοντα ενίσχυσης των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος σε δομές και πλαίσια υποστήριξης ευάλωτων και ευπαθών ομάδων αλλά και το σύνολο των δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί κατά καιρούς, διεξάγει σημαντικό κοινωνικό έργο με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους τους φοιτητές και την κοινότητα εν γένει.

Οι φορείς συνεργασίας είναι νοσοκομεία, δομές ψυχικής υγείας, απεξάρτηση, γηροκομεία, ΜΚΟ μειονοτήτων, ειδικά σχολεία και δομές φιλοξενίας προσφύγων.

Το Εργαστήριο επίσης είναι υπεύθυνο για τον τομές της ευημερίας μέσω τέχνης καθώς και την ακαδημαϊκή συμβουλευτική που θα παρέχονται στη Νέα Μονάδα Μέριμνας και Ευημερίας για φοιτητές και προσωπικό, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Οκτώβριο 2020.