Διδασκαλία

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με υπολογιστική και γνωσιακή μουσικολογία, μουσική ψυχολογία και μουσική στην κοινότητα:

– Μουσική και Τεχνητή Νοημοσύνη

– Υπολογιστική μουσικολογία

– Μουσική εξόρυξη γνώσης

– Γνωσιακή μουσικολογία (Μουσική Γλώσσα και Νους)

– Μουσική στην κοινότητα

– Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία

– Θεωρίες μουσικής ανάλυσης 20ου/21ου αιώνα