Πληροφορίες και Προσωπικό Απόρρητο

Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω κείμενο πριν λάβετε μέρος σε αυτήν τη έρευνα.

Η συμμετοχή σε αυτήν την έρευνα είναι εθελοντική και οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να υποβάλλουν δεδομένα. Η συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή.

1. Όνομα και διάρκεια της έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα ονομάζεται «MuPsych: Μοντελοποίηση Συναισθημάτων Προσωπικής Μουσικής Ακρόασης» και στοχεύει να κατανοήσει πώς η μουσική ακρόαση μέσω κινητών τηλεφώνων επηρεάζει τα συναισθήματα του ακροατή. Η συμμετοχή θα διαρκέσει για 1 εβδομάδα (αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη έρευνα στην οποία συμμετέχετε). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα λάβετε μια σειρά ερωτήσεων όταν αρχίζετε να ακούτε μουσική στην συσκευή σας και στη συνέχεια μετά από 5 λεπτά μουσικής ακρόασης. Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με τη διάθεσή σας, το πλαίσιο ακρόασης, τη μουσική που ακούτε και τους λόγους ακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε αυτές τις ερωτήσεις (τόσο στην αρχή της ακρόασης όσο και μετά από 5 λεπτά), αυτές οι ερωτήσεις θα αποκλειστούν, ώστε να μην τις λαμβάνετε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίπου 3 ώρες, ανάλογα με την επιλεγμένη έρευνα). Θα παρουσιαστούν επίσης μη μουσικές ερωτήσεις σε τυχαίο χρόνο (μία φορά την ημέρα), σε στιγμές που δεν ακούτε μουσική. Περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά ερωτηματολογίων (στο μενού ‘Ερωτηματολόγια’), τις οποίες σας ενθαρρύνουμε να ολοκληρώσετε κατά την έναρξη της έρευνας, αλλά τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν ανά πάσα στιγμή. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν μόλις συλλεχθούν αρκετά δεδομένα για έναν πληθυσμό και ολοκληρωθεί η συλλογή δεδομένων για τη συγκεκριμένη έρευνα.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτό το πρότζεκτ είναι ότι προορίζονται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (άρθρο 6), η επεξεργασία δεδομένων θα γίνεται για επιστημονικούς σκοπούς και θα απαιτεί τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων.

3. Διαχειριστής, υπεύθυνος επιστήμονας και υπεύθυνος επικοινωνίας

Παρακάτω βρίσκονται οι πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας, διαχειριστή δεδομένων, τον υπεύθυνο επιστήμονα και τους εμπλεκόμενους ερευνητές σε αυτό το πρόγραμμα:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τάσος Μαυρολάμπαδος, υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Μουσικής, Τέχνης και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο της Jyväskylä, tasos.mavrol@gmail.com

Διαχειριστής δεδομένων και υπεύθυνος επιστήμονας:

William M Randall, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Μουσικής, Τέχνης και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο της Jyväskylä, will.m.randall@jyu.fi

Υπεύθυνη έρευνας στην Ελλάδα:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Εργαστήριο Μουσικής, Γνωσιακών Σπουδών και Κοινότητας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, chrisa@music.uoa.gr

Ερευνητική ομάδα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών):

Δρ. Τζόυ Βαμβακάρη, Μαρία Καντραζοπούλου , Άννα-Μαρία Χριστοδούλου.

Ερευνητική ομάδα (Πανεπιστήμιο της Jyväskylä):

Suvi Saarikallio (αναπληρώτρια καθηγήτρια), Dr. Margarida Baltazar, Fabi Prezja.

Τα δεδομένα για κάθε συγκεκριμένη έρευνα θα μεταφερθούν αρχικά στον επικεφαλή ερευνητή αυτής της έρευνας, ο οποίος θα αναφέρεται στη δήλωση πληροφοριών για τη συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ ή ΕΟΚ, τα οποία θα καλυφθούν στη δήλωση πληροφοριών και στη φόρμα συναίνεσης για τη συγκεκριμένη έρευνα.

4. Ιστορικό και σκοπός της έρευνας

Ο κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των μεταβλητών που αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν συναισθηματικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της προσωπικής μουσικής ακρόασης. Επιπλέον, το MuPsych θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει άλλους ερευνητές στη συλλογή δεδομένων που συνδέουν την έρευνά τους με την καθημερινή εμπειρία της μουσικής. Αυτή η έρευνα θα προσφέρει επομένως πολύ απαραίτητη κατανόηση των συναισθηματικών επιπτώσεων της προσωπικής μουσικής ακρόασης. Όποιος διαθέτει συσκευή Android και είναι άνω των 12 ετών μπορεί να συμμετάσχει. Δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια αποκλεισμού συμμετεχόντων.

Η προσωπική μουσική ακρόαση σε κινητά τηλέφωνα αναπτύσσεται ραγδαία ως βασικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι ακούν μουσική στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό το δημοφιλές στυλ ακρόασης καθορίζεται από την επιλογή, τη φορητότητα και την προσβασιμότητα και οι επιπτώσεις που έχει στους ακροατές είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες. Προηγούμενες σχετικές έρευνες έδειξαν με συνέπεια ότι η μουσική ακρόαση επηρεάζει έντονα την συναισθηματική κατάσταση του ακροατή, με τη χρήση μουσικής να αναφέρεται συχνά ως αποτελεσματικό μέσο αυτορρύθμισης συναισθημάτων. Καθώς η προσωπική ακρόαση μουσικής παρέχει στους ακροατές ένα μοναδικό και ισχυρό μέσο διαχείρισης της συναισθηματικής τους κατάστασης, είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθούν τα συναισθηματικά αποτελέσματα αυτού του στυλ ακρόασης.

5. Πρακτική εφαρμογή της έρευνας

Η συμμετοχή σε αυτήν την έρευνα διαρκεί γενικά 1 εβδομάδα (αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη έρευνα στην οποία συμμετέχετε). Όλα τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζονται μέσω της εφαρμογής MuPsych, η οποία είναι διαθέσιμη από το κατάστημα εφαρμογών Google Play για οποιονδήποτε διαθέτει συμβατή κινητή συσκευή Android. Δεν θα υπάρξει άμεση επαφή από τους ερευνητές και δεν απαιτούνται στοιχεία επικοινωνίας για συμμετοχή. Για να ολοκληρώσουν τη έρευνα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απαντήσουν σε μια σειρά από αυτοαναφορικές ερωτήσεις και υποκειμενικές αξιολογήσεις. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται και απαντώνται μέσω της οθόνης αφής της κινητής τους συσκευής. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

● Αναφορές μουσικής εμπειρίας (ΑΜΕ): Θα παρουσιαστούν σε στιγμές που ο συμμετέχων αρχίζει να ακούει μουσική στη συσκευή του, και ξανά μετά από 5 λεπτά ακρόασης (και για ορισμένες μελέτες στα 10 λεπτά επίσης). Αυτές οι αναφορές θα αποτελούνται από μια σειρά ερωτήσεων, με τη μορφή είτε μιας λίστας επιλογών κειμένου, είτε κλιμάκων (Λικερτ). Οι οθόνες ΑΜΕ θα αξιολογήσουν μεταβλητές όπως η τρέχουσα διάθεση σε 3 χρονικά σημεία, μεταβλητές περιβάλλοντος (π.χ. τοποθεσία), ιδιότητες μουσικής, συναισθηματικές στρατηγικές και λόγους ακρόασης. Μόλις ολοκληρωθούν, οι αναφορές θα μπλοκαριστούν για 3 ώρες (η διάρκεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη μελέτη).

● Ψυχομετρικά ερωτηματολόγια: Αυτά περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μουσικής εμπειρίας, συναισθηματικής υγείας, και ευεξίας. Μπορούν να ολοκληρωθούν σε οποιαδήποτε κατάλληλη στιγμή για τον συμμετέχοντα.

6. Πιθανά οφέλη και μειονεκτήματα για τους συμμετέχοντες

Υπάρχουν πολλά πιθανά οφέλη και κίνητρα για συμμετοχή σε αυτήν την έρευνα. Μόλις συλλεχθούν αρκετά δεδομένα για έναν πληθυσμό (συνήθως μια ευρεία ηλικιακή ομάδα εντός μιας χώρας), θα διατίθενται αποτελέσματα σχετικά με τα στυλ και τις συμπεριφορές ακρόασης για αυτούς τους συμμετέχοντες, τα οποία θα δοθούν μέσω ενός συνδέσμου που αποστέλλεται στην εφαρμογή. Ένα σύστημα σύστασης μουσικής θα είναι επίσης διαθέσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες αυτής της έρευνας, μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή δεδομένων.

Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος μικρής συναισθηματικής δυσφορίας από ορισμένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ψυχομετρικές κλίμακες, ωστόσο έχουν ληφθεί προφυλάξεις για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. Δεν υπάρχει φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων και ερευνητών και δεν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας και τα αποτελέσματα της έρευνας υποβάλλονται σε ανάλυση εμπιστευτικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Δεν θα είναι δυνατή η αναγνώρισή σας από τα αποτελέσματα της έρευνας ή τις δημοσιεύσεις.

Τα ακόλουθα έχουν εξεταστεί κατά το σχεδιασμό της έρευνας:

● Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (εκπαίδευση, οδηγίες)

● Εσωτερικές ενέργειες του διαχειριστή και του αναλυτή για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα

● Δημιουργία ψευδωνύμων  σε προσωπικά δεδομένα

● Συγκεκριμένοι διαδικαστικοί κανόνες, οι οποίοι διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων κατά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για άλλους σκοπούς.

● Τα άμεσα αναγνωριστικά των συμμετεχόντων διαγράφονται κατά τη φάση ανάλυσης, αλλά ένας κώδικας κλειδί διατηρείται. Στα αποτελέσματα της έρευνας και σε άλλα έγγραφα, η μόνη αναφορά σε εσάς είναι ένας κωδικός αναγνώρισης. Το κλειδί του κωδικού αναγνώρισης που επιτρέπει τη σύνδεση των προσωπικών σας δεδομένων με τον κωδικό αναγνώρισης διατηρείται με ασφάλεια και θα διατεθεί όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Τα ερευνητικά δεδομένα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις πρακτικές ασφάλειας δεδομένων του Πανεπιστημίου της Jyväskylä για την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς. Όλα τα ψηφιακά δεδομένα θα συλλέγονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής MuPsych για κινητά. Αυτό θα περιλαμβάνει ψηφιακή επιβεβαίωση συναίνεσης, μαζί με όλες τις απαντήσεις σε εμπειρίες δειγματοληψίας και ψυχομετρικές κλίμακες. Όλα τα δεδομένα θα σταλούν από την κινητή συσκευή του συμμετέχοντα σε έναν ασφαλή διαδικτυακό διακομιστή, ο οποίος προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και είναι προσβάσιμος μόνο από την ερευνητική ομάδα. Όλα τα αποτελέσματα θα αναλυθούν ανώνυμα. Τα ανώνυμα δεδομένα θα αποθηκεύονται στον ασφαλή διακομιστή πέρα ​​από την περίοδο του τρέχοντος προγράμματος, καθώς αναμένεται να είναι χρήσιμο σε μελλοντικές έρευνες. Μπορεί να παρέχεται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους συμμετέχοντες για συγκεκριμένες μελέτες. Η διεύθυση θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τους επικεφαλείς ερευνητές αυτών των μελετών και θα διαγραφεί μετά την λήξη της έρευνας.

8. Πληροφορίες που λαμβάνονται από αλλού

Εκτός από τις απαντήσεις που δίνετε, η εφαρμογή θα συλλέγει αυτόματα ορισμένα δεδομένα σχετικά με τις εμπειρίες ακρόασης. Τα ονόματα τραγουδιών και οι καλλιτέχνες συλλέγονται για όλα τα μουσικά ΑΜΕ. Για όσους συνδέονται στην υπηρεσία ροής μουσικής τους (όπως το Spotify), συλλέγονται επιπλέον δεδομένα, όπως τα αγαπημένα σας κομμάτια, καλλιτέχνες, και τα μεταδεδομένα μουσικής για τα τραγούδια που ακούτε έως κατά τη διάρκεια των ΑΜΕ. Στο μέλλον, η εφαρμογή ενδέχεται να συλλέξει δεδομένα τοποθεσίας (για τον προσδιορισμό του καιρού κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ακρόασης) και φυσιολογικά δεδομένα από φορητές συσκευές, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντα. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας θα υποστούν επεξεργασία εμπιστευτικά.

9. Αποτελέσματα έρευνας

Το ερευνητικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για μια σειρά ερευνών, που θα υποβληθούν για δημοσίευση σε διάφορα διεθνή περιοδικά. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν επίσης σε σεμινάρια και συνέδρια. Οι πρακτικές εφαρμογές θα περιλαμβάνουν την επιμέλεια των λιστών αναπαραγωγής μουσικής (playlists) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που προέρχεται από το μοντέλο της προσωπικής μουσικής ακρόασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

10. Έξοδα έρευνας και οικονομικές διευκρινίσεις

Η συμμετοχή στην έρευνα δεν θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιο κόστος για εσάς. Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται επί του παρόντος από την Ακαδημία της Φινλανδίας (2018-2021) με τίτλο: Oma Musa (Εξατομικευμένες στρατηγικές μουσικής ακρόασης για την υποστήριξη της συναισθηματικής υγείας σε εφήβους).

11. Δικαιώματα συμμετεχόντων και απόκλιση από αυτά

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συγκατάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στο γραφείο του Διαμεσολαβητή Προστασίας Δεδομένων εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. (Διαβάστε περισσότερα στο http://www.tietosuoja.fi). Η συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα είναι εντελώς εθελοντική. Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε αυτήν, έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από τη μελέτη ανά πάσα στιγμή χωρίς συνέπειες. Η οργάνωση της έρευνας και η αναφορά των ευρημάτων της θα γίνει έτσι ώστε η ταυτότητά σας να αντιμετωπίζεται ως εμπιστευτική πληροφορία. Καμία προσωπική πληροφορία που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν θα αποκαλυφθεί σε κανέναν άλλο εκτός από εσάς και την ερευνητική ομάδα. Όταν τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν, δεν θα συμπεριληφθούν πληροφορίες που θα αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας. Σε κάθε σημείο, θα έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

12. Αποθήκευση και αρχειοθέτηση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε ένα ασφαλή διακομιστή με ψευδώνυμα, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς θα αρχειοθετηθούν μετά το τέλος της έρευνας για αόριστο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη χρήση τους σε μελλοντικές μελέτες. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάγκη αρχειοθέτησης θα αξιολογείται κάθε πέντε χρόνια.

13. Εφαρμογή των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Πανεπιστημίου. Όλα τα αιτήματα σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων υποβάλλονται στο Γραφείο Μητρώου του Πανεπιστημίου της Jyväskylä. Γραφείο Μητρώου και Αρχείο, P.O. Box 35 (C), 40014 University of Jyväskylä, tel. 040 805 3472, email: kirjaamo(at)jyu.fi. Visiting address: Seminaarinkatu 15, Building C (the Main Building), 1st floor, room C 140.

14. Ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων

Δεδομένου ότι κανένα μέρος αυτής της έρευνας δεν απαιτεί από τους συμμετέχοντες να ταξιδέψουν ή να μετακινηθούν, δεν υπάρχει κάποια ιατρική ή άλλη ασφάλιση. Εάν οι συμμετέχοντες επιθυμούν να δουν τις προδιαγραφές μητρώου της μελέτης, δικαιούνται να το κάνουν κατόπιν αιτήματος.